eHouse BIM. Byggnadsinformationsmodellering.


IoE, IoT-system
eHouse BIM Denna lösning använder eHouse & eCity-sensorer för att samla in all information om byggnaden.
Denna information utförs vidare för att optimera byggnadsparametrar:

Tillgängliga sensorer:
 • fasta partiklar 1, 2,5, 4, 10um
 • fuktighet
 • gaskoncentrationer
 • tryck
 • luftförorening
 • närhet (10cm)
 • blixtnedslag upp till 40 km
 • 3-axlig lutningsmätare
 • ljusnivå
 • färg (R, G, B, IR)
 • markfuktighet
 • temperatur
 • kapacitet
 • 3-axlig magnetometer
 • närhet (4m) - Flygtid
 • 3-axligt gyroskop
 • motstånd
 • ALS (omgivande ljus)
 • elförbrukning
 • 3-axlig vibration och acceleration
 • 3-axlig accelerometer

eHouse Server samlar in och bearbetar all data och lägger dem till databaser.
Dessutom skickar "Change Interface" modifierad data som kan användas som avvikelse för avvikelse.
Servern kan mata AI-applikationer och extern applikation med data för individuell upphandling och rapportering.