Användningsfall för eCity IoT. Sakernas Internet | Internet of Everything


IoE, IoT-system
eCity IoT (Internet of Things) är en lösning för breda applikationer anslutna till molnet (t.ex. Smart stad)
Detta är en hybridlösning som kan använda GSM, LoRaWAN eller till och med WiFi-styrenheter i vissa applikationer som kräver begränsad budget.
Denna lösning är också utrustad med dedikerat moln / plattform som är optimalt utformad för IoT / IIoT.
IoE eCity Cloud / Platform kan fungera på Local PC eller i Data Center (VPS eller dedikerad server). Nödvändig effektivitet beror på mängden styrenheter, frekvensen för datauppdatering och privat eller allmän tillgång till data
 • Smart stad
 • Smart belysning
 • Smarta sensorer
 • Smart mätning
 • Fotovoltaisk gård / installationsövervakning
 • Fleet Management
 • Smart övervakning
 • Förutsägbart underhåll
 • Smart kommunikationsgateway
 • Tillgångsspårning
 • Smart parkering
 • Smart bin
 • Miljögivare