eHouse.PRO | Hybrid | BMS-programvara. eCity-plattformen Molnprogramvara. Byggnadsautomationssystem | System för byggnadshantering | IoT | IIoT-plattform.


eHouse, eCity Server Software BAS, BMS, IoE, IoT Systems och Platform
eHouse.PRO | Hybrid | BMS-programvara för Building Automation System (BAS) säkerställer hybridarbete (trådbundet + trådlöst) med 6 typer av kommunikationsgränssnitt.
Huvudsakliga kommunikationsgränssnitt:
 • PRO DiY (Central)
 • WiFi (WLAN)
 • RS-422 (Full duplex RS-485)
 • RF (SubGHz)
 • Controller Area Network (CAN)
 • Ethernet (LAN)

Serverprogramvarufunktionalitet
 • Kontrollera externt ljud- / videosystem
 • Direkt åtkomst till databaser (MySQL / MariaDB eller PostgreSQL)
 • Kontrollera externt säkerhetssystem
 • Kontroll via WWW
 • Moln / proxyserver kommunikation
 • Kontrollera mediaspelaren
 • Integrera eHouse-varianter
 • Systemintegrationer - protokoll BACNet IP, Modbus TCP, MQTT, LiveObjects
eCity IoT Platform / Cloud använder samma "kompilerade" binära serverprogramvara som eHouse.PRO med vissa undantag (eftersom inga hårdvarugränssnitt kan anslutas i datacentret).